Ytre Namdal Landbrukstjenester

Velkommen til Ytre Namdal Landbrukstjenester SA

Ytre Namdal Landbrukstjenester er en medlemseid samvirkeorganisasjon med medlemmer i kommunene Nærøy, Vikna, Bindal og Leka.

Bedriften har kontor på Kolvereid og er fra 1.1.2017 fusjonert med Namdal Landbrukstjenester.


 

Kontortid og kontaktinfo.

NYTT HOVEDTELEFONNUMMER:   4000 1509

I forbindelse med fusjonsprosessen er det en del endringer som kan være verd å notere seg.
Det arbeides nå med å få på plass personell for å betjene
kontoret på Kolvereid. Dette er ikke helt på plass enda men vi har tro på at vi i løpet av våren vil ha fast personell på plass ved kontoret.

Inntil dette er på plass ber vi om at du som vil ha tak i oss ringer 4000 1509 før du tar turen til kontoret.

For andre henvendelser:

Bestilling av avløser:                   Tlf: 928 77 970

Bestilling av klauvskjærer:         Tlf: 907 80 355

Styreleder YNL:                            Tlf: 913 60 230


Er du interessert i mer forutsigbar avløsning på lang sikt? 

Dersom vi får registrert ønsker og behov for avløsning, har vi bedre forutsetninger for rekrutteringsarbeid og styrkning av velferdsordninga for landbruket i Ytre Namdal.

Skal vi bidra til å finne gode løsninger er vi avhengig å få registrert ditt avløserbehov. Ta kontakt med oss.

 


Meld fra om endring av persondata!
Fra 2016 sender vi ut lønnslipper kun til epost. Vær vennlig å gi oss beskjed om du har fått ny epostadresse. Du må også ta kontakt med oss ved skifte av postadresse og kontonummer, det sparer oss for unødige ergrelser!

Kan du ta på deg avløserarbeid, f.eks i helger?
Holder du til i Ytre Namdal og er skoleelev, bonde eller hva som helst, og vet at du kan ta ansvar for fjøs for kortere eller lenger tid, vil vi gjerne ha kontakt med deg!

For å fungere som formidler er vi  avhengig av å vite om både brukere med avløsningsbehov og tilgjengelige avløsere.

 

Info fra laget.

STATUS PR 31.7.16 Nytt siden forrige info. – Tidligere daglig leder Halvor Prestvik har sagt opp sin stilling i laget fra den 12.7.16. Kontoret ved Kolvereid betjenes, som tidligere i år, av Namdal Landbrukstjenester....

Ferielukket kontor på Kolvereid

På grunn av ferieavvikling vil kontoret på Kolvereid være ubemannet i uke 29, 30 og 31. Henvendelser i denne perioden gjøres til styret ved leder på tlf: 913 60230 eller til tlf: 928 77970 Henvendelser...

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...