Ytre Namdal Landbrukstjenester

Velkommen til Ytre Namdal Landbrukstjenester SA

Ytre Namdal Landbrukstjenester er en medlemseid samvirkeorganisasjon med medlemmer i kommunene Nærøy, Vikna, Bindal og Leka.

Bedriften har kontor på Kolvereid og er for tiden inne i en omstillingsprosess. Fra 1.1.16 har bedriften hatt et tett samarbeid med Namdal Landbrukstjenester for å styrke lagets tilbud til eksisterende og nye medlemmer.

Ytre Namdal Landbrukstjenester SA er fortsatt organisert som en selvstendig juridisk enhet med regnskap og revisjonsplikt. Vi omsetter varer og tjenester for omtrent 8 mill kr årlig.


 

Kontortid og kontaktinfo. 

I forbindelse med omstillingsprosessen vi er inne i er det en del endringer som kan være verd å notere seg.
Ved kontoret på Kolvereid er det redusert åpningstider. Personell fra Namdal landbrukstjenester vil, så langt det er praktisk mulig, forsøke og ha en kontordag hver uke på Kolvereid. Så langt det er praktisk mulig vil kontoret være betjent på tirsdager men vi ber om at du ved planlagt besøk ringer oss først.

Ring 992 37 162 før du tar turen til kontoret.

For andre henvendelser:

Bestilling av avløser:                   Tlf: 928 77 970 / 743 95 606

Bestilling av klauvskjærer:         Tlf: 907 80 355

Styreleder:                                      Tlf: 913 60 230


Er du interessert i mer forutsigbar avløsning på lang sikt? 

Dersom vi får registrert ønsker og behov for avløsning, har vi bedre forutsetninger for rekrutteringsarbeid og styrkning av velferdsordninga for landbruket i Ytre Namdal.

Skal vi bidra til å finne gode løsninger er vi avhengig å få registrert ditt avløserbehov. Ta kontakt med oss.

 


Meld fra om endring av persondata!
Fra 2016 sender vi ut lønnslipper kun til epost. Vær vennlig å gi oss beskjed om du har fått ny epostadresse. Du må også ta kontakt med oss ved skifte av postadresse og kontonummer, det sparer oss for unødige ergrelser!

Kan du ta på deg avløserarbeid, f.eks i helger?
Holder du til i Ytre Namdal og er skoleelev, bonde eller hva som helst, og vet at du kan ta ansvar for fjøs for kortere eller lenger tid, vil vi gjerne ha kontakt med deg!

For å fungere som formidler er vi  avhengig av å vite om både brukere med avløsningsbehov og tilgjengelige avløsere.

 

Info fra laget.

STATUS PR 31.7.16 Nytt siden forrige info. – Tidligere daglig leder Halvor Prestvik har sagt opp sin stilling i laget fra den 12.7.16. Kontoret ved Kolvereid betjenes, som tidligere i år, av Namdal Landbrukstjenester....

Ferielukket kontor på Kolvereid

På grunn av ferieavvikling vil kontoret på Kolvereid være ubemannet i uke 29, 30 og 31. Henvendelser i denne perioden gjøres til styret ved leder på tlf: 913 60230 eller til tlf: 928 77970 Henvendelser...

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...