Ytre Namdal Landbrukstjenester

 


Vi har ledige avløsere!

Vi har for tida flere erfarne avløsere som kan ta flere oppdrag.  Vinteren er ofte den tida på året da det er vanskeligst å finne sysselsetting for avløserne, men det er jo også gjerne den beste tida for mange bønder å ta seg en velfortjent ferie, kanskje en sydentur?

Du kan lese mer   her


 

Er du interessert i mer forutsigbar avløsning på lang sikt? 

Dersom vi får registrert ønsker og behov for neste år, kan vi sette sammen arbeidsplaner til  forutsigbare jobber. Slik kan vi få beholde og få utnytta ledig kapasitet hos avløsere vi allerede kjenner, eller at vi må søke etter nye.

Skal vi bidra til å finne gode løsninger er vi avhengig at du registrerer behovet ditt i

skjemaet du finner  her:

 


Avløserkurs for nybegynnere

ble holdt i høstferieuka, 9. – 11. oktober 2014

Kan du tenke deg å bruke 12 timer som praksisvert?  Les mer 


Bruk for avløser i elgjakta?

Vi har flere avløsere med bra erfaring fra bås- og lausdriftfjøs som har ledige perioder framover for oppdrag i Nærøy og Vikna.

Ta kontakt, kanskje kan det bli ei råd!


Styrking av klauvskjærertilbudet

Det siste året er det Kjell Østrem som har tatt det meste av klauvskjæringa i vår regi i Ytre Namdal og Bindal. Det er ingen hemmelighet at oppgaven er fysisk krevende, selv for sterke voksne mannfolk. Kjell har stort sett prioritert 3 dager i uka med klauvskjæring.

 

Ettersom stadig flere ser behovet for å kontrollere/skjære klauver på hele besetninga mer enn en gang i året, har det for enkelte blitt lengre ventetid enn som er akseptabelt, og det beklager vi! Målet vårt er å ha et optimalt tilbud til  kundene våre, og flere tiltak blir derfor nå satt ut i livet for å tilfredsstille dette.

Vi har bestilt ny og enda bedre klauvboks som vil være på plass på slutten av dette året, samt at vi styrker bemanninga.  Børge Eide som har hatt pause ei stund vil bidra noe, samt at nye krefter vil få prøve seg.


 


Årsmøte for 2013

ble holdt på Kolvereid Fjordhotell torsdag 22. mai kl 20.00


 

Viktige endringer fra 1. januar 2014

Avløsertilskudd ved sykdom

Maks tilskudd pr dag  øker til  kr 1.500,  det samme gjør dagsats for leie av landbruksvikar.

Alder på avløser

senkes fra 16 til 15 år for å være berettiget til tilskudd.


 

 

På «hælan» med registrering av avløserkostnader for 2013?

20. januar var fristen for å søke om produksjonstilskudd for 2014, samt avløserrefusjon basert på dokumenterte kostnader for 2013.

Har du av en eller annen grunn ikke fått ordna dokumentasjon på avløsning som du har hatt, er det fortsatt mulig at vi kan hjelpe deg med å ordne det!

Ring tlf 74 39 56 06, send sms til 928 77 970  eller e-post til ynlt@n-lt.no, så gjør vi det vi kan for å hjelpe deg!

 


Dokumentasjon av avløserkostnad for 2013 

Maks tilskudd til avløsning er i 2013 kr 72.000.

Landbrukstjenestene dokumenterer elektronisk til Fylkesmannen/SLF  kostnadene som de enkelte bruk har  hatt.  Er du i tvil om beløpet for ditt bruk så før på maksimumsbeløpet! Det blir likevel ikke utbetalt mer enn dokumentert kostnad inntil maks beløp for det enkelte bruk.

Dersom dokumentert kostnad via landbrukstjenesten er mindre enn mulig tilskudd og du har lønna ut privat i tillegg, må du huske å dokumentere dette!  Det sikreste er i alle fall å ta all utlønning gjennom landbrukstjenesten; da kan du være sikker på at all kostnad blir dokumentert. I motsetning til privat utlønning, har landbrukstjenesten også rutinemessig mulighet til å korrigere eventuelle feil i registrering fram til i april.

Landbrukskontorene i de kommunene vi har medlemmer, får lister over dokumenterte beløp, og de vil kontrollere/ den rette  søknad.

Avløsertilskuddet

kan utbetales til medlemskonto hos landbrukstjenesten når vi har foretatt all utlønning og det er avkryssa for det.

Det blir godskrevet 3 % p.a. rente på positivt beløp på medlemskontoen.

 


Kontortid – telefonberedskap

I den grønne boksen øverst til høyre på denne sida er  det informasjon om hvor og hvordan du finner oss.

 

Ved akutt behov for landbruksvikar eller det på annen måte er behov for kontakt utenom vanlig åpningstid , ringer du også til 74 39 56 06.


 Oktober 2013 – Kvalifiserte avløsere søker jobb!

 Vi har etter utlysing av stilling fått mange gode avløserkandidater som søkere.  Etter ansettelse i stillinga,  vil det fortsatt  være mulig for andre å «kapre» en bra avløser blant søkerne!

Oppfordringa går spesielt til dere som gjerne skulle hatt ei fast avløserordning, aleine eller sammen med andre, snakk eventuelt med andre i samme situasjon og gi oss iallfall beskjed! Det er nå vi har søkerne og da må vi smi mens jernet er varmt.

Tida med ringavløser i hver grend er forlengst forbi, så for mange kan løsninga være å dele avløser med noen som bor et stykke unna.

Meld fra dersom dette er av interesse!


 

Vi har lagt opp to nye, og fohåpentlig nyttige,  sider som du finner i menyen vår øverst til venstre.   Det er

– Ledig avløser

Dersom du ønsker å jobbe som avløser kan  du «annonseres» her dersom du ønsker.

-Avløser søkes

Her annonserer vi ledige jobber/oppdrag  for de som ønsker det

Ved aktiv bruk ser vi for oss at dette kan bli et nyttig verktøy!


Daglig leder er i 60 % jobb og utfører de grunnleggende administrative opppgavene; det vil si oppgaver i forbindelse med ansettelsesforhold, lønn og regnskap. Bedre oppfølging av medlemmer og ansatte er prioritert framover. Når kontoret ikke er betjent, blir telefonen viderekoblet til daglig leder.


 Medlemsmøte ble holdt torsdag 22.november 2012 kl 11.00 i kommunestyresalen i Kulturhuset på Kolvereid.

Tema i møtet var:

– Litt historikk

– Hva blir utviklinga framover?


 

Årsmøte for driftsåret 2011

ble holdt på Kolvereid Hotel 10.05.2011 kl 20.00

 

Nye vedtekter (endra selskapsform til SA) finner du HER

Årsberetning og regnskap med noter for 2011  finner du  HER

Revisjonsberetning for 2011 finner du HER

 


Produksjonstilskudd for husdyr og areal er utbetalt i uke 6 2012

Vi forventer da at de som fremdeles har gjeld fra 2011 til YNL prioriterer å gjøre opp denne nå!

Selv om avløsertilskuddet for 2011 ikke blir utbetalt før i juni 2011, betyr ikke det at eventuell gjeld til avløserlaget skal vente til da med å bli oppgjort. Vi minner ellers om at en femdel av skyldig beløp er moms, og den kommer jo til fradrag i skyldig moms i april.

 

 


Endret frist for levering av timelister, leveringsmåte.

Da mange medlemmer syns det er for kort betalingsfrist på avløsning, har styret vedtatt å endre leveringsfristen for timelister til den 25. i måneden før utlønning. Utlønningsdato blir den 15. som før.

Tidligere innlevering gjør det mulig å avslutte lønnskjøringa tidligere, som igjen kan føre til tidligere utsending av betalingsdokumenter.

Timelistene kan i tillegg til å leveres pr post eller direkte på kontoret, enten sendes pr

faks til faksnr 74 39 56 64,

eller skannes til PDF-format og sendes i e-post til

ynlt@n-lt.no

Timelister finner du  her


 

Er du lei av å ikke ha avløser?
– Og hva kan vi eventuelt gjøre med det?

Det blir stadig vanskeligere å få tak i deltidsavløsere akkurat når du helst ønsker deg det.  Oppdretts-  og byggebransjen er konkurrenter om arbeidskrafta, og om vi skal få gode og stabile avløsere må vi tilby gode arbeidsvilkår med lønn som er konkurransedyktig. Vi har erfaring for at vi enkelte ganger får ansatt norsk arbeidskraft, men landbruket sysselsetter stadig flere utlendinger, spesielt fra Øst-Europa. Etter det vi er kjent med er det gode muligheter for å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Det kan blant annet bety at vi må akseptere at ikke alle snakker godt norsk når de kommer!

Vi har god tro på at det er mulig å gjøre noe med avløsermangelen, men det krever en innsats både fra dere brukere og oss i Ytre Namdal Landbrukstjenester.  Skal vi få tak i og holde på avløsere, må de vite at de har et trygt arbeidsforhold å gå til!
Første utfordring er:

VI MÅ FÅ OVERSIKT OVER BEHOVET FOR AVLØSER!

Alternativer:
  – Etablere fast avløserring
Det enkleste er at flere bruk på eget initiativ går sammen og danner en ring som  gir  høvelig arbeid for et årsverk. ( 231 arbeidsdager i året)
Ringmedlemmene setter i fellesskap opp en års-turnus for avløseren

– Send oss en ønskeplan for hele året
dersom du ikke er eller blir med i fast ring, så kan vi med utgangspunkt i  ønskelister fra flere sette sammen arbeidsringer for en eller flere avløsere.

 


Årsmøtet for 2010

ble holdt 16. juni 2011 på Kolvereid Hotell kl 20.00.

Regnskapet er avlagt med et overskudd på kr 239.600

Etter årsmøtet har laget følgende styre:

Styreleder: Randi Tanberg Finne

Styremedlemmer: Johan Thomas Dahle, Kjersti Olsen, Arnfinn Fosså og Kjell Vegard

Furunes (ansatt)

Vara til styret: 1 Egil Kiil, 2 Kåre Peder Aakre, 3 Heidi Ulsund

 

Her finner du saksdokumentene:

 Overlat arbeidsgiveransvaret til oss!

Ved å bruke avløserlaget/landbrukstjenesten til å gjøre jobben for deg, kan du være sikker på at
– lønn og feriepenger, skatt og avgift blir betalt og rapportert for lønnstaker
– kostnadene blir dokumentert (og kan bli godkjent t.o.m. om du er seint ute!)
– Alle påslag er med i dok. kostnad (de som lønner selv/bruker regnskapsfører får alle kostnader til administrasjon, forsikring og pensjon i tillegg til det beløpet som er godkjent for dokumentasjon av avløserutgifter!)

Hvert år vet vi også at noen av de som sverger til å lønne ut selv er for seint ute med å betale inn skatt og avgift, og da er avløsertilskuddet tapt!

 


 

Moms på avløsertjenester – bare ulemper?

Norske landbrukstjenester har i flere år vært en aktiv bakspiller i jordbruksforhandlingene for å få fjernet moms på avløsertjenester. Spesielt ved langvarig sykdomsavløsning kan momsen bli svært belastende på likviditeten til enkelte brukere som ikke har noe ekstra å gå på på driftskontoen. Dette har så langt vært en tapt kamp.

Hvordan virker moms på varer og tjenester inn på likviditeten til bonden?

Dersom normal drift uten vesentlige investeringer ikke gir moms å betale i april, bør varselklokkene ringe! Dette gjelder også ved leie av avløser til ferieavvikling om som innsatsfaktor i drifta ellers.

Hos en del medlemmer har tankegangen i forhold til momspåslaget endret seg noe.

Ved bruksutbygging er det vanlig å søke om 6 momsterminer i året for å få refundert momsen på byggekostnadene løpende under bygginga.Etter byggeperioden fortsetter mange med 2 mnd terminer. Ved løpende drift med overskudd, må det naturligvis betales moms ved hvert oppgjør; det «store» momsoppgjøret i april unngår en dermed, men dersom en for eksempel investetrer i traktor eller annet dyrt utstyr, slipper en å forskuttere momsen for disse investeringene mer enn et par måneder.

På samme måte har enkelte ressonert slik at når de leier mye avløser gjennom året og selvsagt gjør opp etterhvert, bidrar også dette til å jevne ut den totale momsregninga over året.

Argumentet om at moms på avløser er belastetende, er derfor ikke særlig gangbart før det blir snakk om sammenhengende langvarig sykdomsavløsning. Da utgjør den fort 10.000 kr i måneden, og blir ei reell utfordring for mange å klare å forskuttere.

Kanskje det for mange ville være mer å tjene på ei frivillig ordning med mulighet for 2-mnd momsterminer? Om ikke annet, ei korttids mulighet for å avhjelpe ved sykdomsavløsning?

 


 

Kontoutskrift for 2008

er sendt til alle som har hatt bevegelse på kontoen sin i 2008. Husk å levere utskrifta til regnskapsfører! Frist for rapportering av moms for 2008 er 10.april, og da er det viktig at også årsoppgaven fra Lanbrukstjenesten er med. Hvert år er det ganske mange forespørsler om oppgaver fra regnskapsførerne.

Registrer e-postadressen din!

Det meste av informasjon til medlemmer og kunder kan vi nå sende pr e-post. For å få det til er vi avhengige av å få e-po stadressen din! Det enkleste er at du sender ei e-postmelding tilHalvor.Prestvik@n-lt.no Da får vi registrert deg, og har mulighet for å sende medlemsoppgaver, kontoutskrifter m.v. som e-post. Det sparer oss for porto og posthandtering, dessuten går det ikke bort tid i postgang.

Betaling av faktura i nettbank – melding til mottaker

For den som skal registrere innkomne betalinger er det viktig at betaler har lagt inn riktig melding til mottaker.
Giro uten KID må merkes med kunde-/medlemsnr og fakturanr som betalinga gjelder.

Dersom giroen har KID-nr skal dette selvsagt brukes.

 

 


Styret har gjort følgende vedtak:

Medlemskontingent for 2009
blir uendret  kr 700 for de medlemmene som benytta lagets tjenester i 2008. Kontingenten belastes medlemskonti i mars 09

Innskuddsrente på medlemskonto
beregnes ved utgangen av året
For 2008 ble renta fastsatt til 3% p.a.

Gjeldsrente på medlemskonto
er fastsatt til gjeldende morarentesats + 3%
Gjeldsrentesats fra  1/1-11 12%, fra 1/7-11 12,25%

Renta beregnes etter kassakredittprinsippet fra forfall.


 


 

Ny landbruksvikarordning fra 2008

Ved jordbruksoppgjøret 2007 ble det vedtatt å etablere en ny landsdekkende landbruksvikarordning fra og med 2008. Ansvaret for den nye ordningen overføres fra kommunene til avløserlagene. Kommunene står fritt til å ha landbruksvikarordning også etter den tid, men da blir det uten tilskudd.
Det er fylkesmannen som fastsetter stillingsomfanget som skal tildeles det enkelte avløserlag.
Normen er ett årsverk pr 150 foretak med rett til å søke tilskudd til avløsning ved sykdom. Lag som får slikt tilskudd, skal også tilby tjenesten til foretak som ikke er medlemmer.

Som ved den gamle ordninga skal sykdomsavløsning ha første prioritet. Ved sykdomsavløsning skal bruker fra 1. jan 2009 betale 1130 kr pr dag, altså tilsvarende maksbeløp for refusjon av kostnader til sykdomsavløsning. Når det ikke er behov for sykdomsavløsning kan landbruksvikaren benyttes til annen avløsning, men da kan utleiesatsen settes høyere.


Landbruksvikartilbud i Nærøy, Vikna , Leka og Bindal.
Ytre Namdal Landbrukstjenester ser det som en prioritert oppgave å etablere ei best mulig ordning innafor de rammene vi får tildelt fra fylkesmannen.
I nordtrønderkommunene får vi sentralt tilskudd til 1,72 årsverk,
For Bindal i Nordland fylke er det sentralt tilskudd til 0,7 årsverk, + kommunalt 0,3 2009.

Dette dekker vi opp slik:

Nærøy og Vikna:  1 fullstilling + flere delstillinger
Leka (øya):         1/4 stilling
Bindal, Gutvik (Leka), Nærøy: 1 fullstilling

Link til ledige stillinger

 


Meld fra om endring av persondata!
Hvert år opplever vi å få en god del lønnsslipper og spesielt lønns-/og trekkoppgaver i retur, da folk har skifta adresse i løpet av året uten at vi har fått beskjed om dette. Vær vennlig å gi oss beskjed med en gang ved skifte av adresse og kontonummer, det sparer begge parter for unødige ergrelser!

Kan du ta på deg avløserarbeid, f.eks i helger?
Holder du til i Ytre Namdal og er skoleelev, bonde eller hva som helst, og vet at du kan ta ansvar for fjøs for kortere eller lenger tid, vil vi gjerne ha kontakt med deg!

For å fungere som formidler er vi  avhengig av å vite om både brukere med avløsningsbehov og tilgjengelige avløsere.

 

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...